فارکس پیشرفته

مدیریت استراتژی

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

کار کسی که کارشناسی ارشد استراتژی خونده اینه که تلاش کنه اهدافی برای یک سازمان تعریف و برای رسیدن به اون اهداف مسیری رو ایجاد کنه.

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

"جنگجوی باتجربه سعی می کند با برتری استراتژیک بر رقیبش پیروزی یابد و آن را از مردانش درخواست نمی کند."

سون تزو، هنر رزم

از زمانی که سون مدیریت استراتژی تزو، ژنرال بزرگ امپراطوری چین در کتاب خود مفهوم استراتژی، به معنی هنر رهبری سربازان، رو توضیح داد تا امروز شاید کاربرد این کلمه گسترش خیلی زیادی داشته. واقعیت اینه که دنیای 2500 سال بعد سون تزو دنیای تغییرات هر روزه و تلاش برای برتری بر موسسات و شرکت های رقیبه، و این یعنی عوض شدن جبهه ها به سمت شرکت ها. استراتژی، هنر رهبری یک موسسه برای برتری در این جنگه و این یعنی یادگیری تمام مهارت هایی که فرایند تصمیم گیری برای رسیدن به اهداف رو راحت میکنه. کار کسی که استراتژی خونده اینه که تلاش کنه اهدافی برای یک سازمان تعریف کنه و برای رسیدن به اون اهداف مسیری رو ایجاد کنه.

مهارت های اصلی یک استراتژیست، که اگه قبول شدید این اسم باحال هم همراه گرایش میاد، توانایی تصمیم گیری دقیق و منطقی، تحلیل ساختار کلی یه مجموعه و طراحی و اجرای برنامه های کلی برای رشد کسب و کار و رسیدن به اهدافشه. معمولا این مهارت ها با مطالعه زیاد تقویت میشه و بنابراین، اگه این گرایش رو انتخاب می کنید احتمالا باید منابع زیادی رو برای بهبود مهارتتون مطالعه کنید.

درس برنامه ریزی استراتژیک درس اصلی رشته MBA هست و همه دانشجو ها این درس رو برمیدارن. علاوه بر اون دو درس برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته و پیاده سازی استراتژی درسای اصلی گرایش هستن. دینامیک سیستم، مدیریت استراتژیک اتحاد ها و مدیریت استراتژیک تکنولوژی مباحث اختیاری خوبی هستند که مهارت های شما رو به عنوان دانشجوی گرایش استراتژی کامل تر میکنن.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت استراتژی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت استراتژی

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت استراتژی :

اثر عوامل مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار بر عملکرد سازمانی بانک های نیجریه: قابلیت فناوری اطلاعات به عنوان عامل تعدیل مدیریت استراتژی کننده.

احیای ادغام عمودی: انتخاب استراتژیک و تأثیرات عملکرد.

استراتژی های دانش برای نوآوری های محیطی: مطالعه ی موردی بر روی شرکت های تولیدی ایتالیایی.

استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین: تأثیرات آن بر روی عملکرد زنجیره تأمین و عملکرد شرکت.

انتخاب و برآورد ریسک پروژه‌های ساخت و ساز با استفاده از متدولوژی‌های AHP فازی و TOPSIS فازی.

آیا یکپارچه سازی اطلاعات در ریسک استراتژیک در کارت ارزیابی متعادل، ارزیابی ها و توصیه های استراتژی مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد؟

بررسی اثرات رهبری استراتژیک سیستم اطلاعاتی بر مزایای سازمانی حاصل از چشم انداز نقش های استراتژیک مدیر ارشد اطلاعاتی.

هماهنگی استراتژی های بازاریابی در سراسر زنجیره عرضه به منظور ارتقاءعملکرد.

Effect of Business Process Reengineering Factors on Organizational Performance of Nigerian banks: Information Technology Capability as the Moderating Factor.

The Revival of Vertical Integration: Strategic Choice and Performance Influences.

Knowledge strategies for environmental innovations: the case of Italian manufacturing firms.

Supply chain information systems strategy: Impacts on supply chain performance and firm performance.

Construction projects selection and risk assessment by fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methodologies.

Does integrating strategic risk information in the balanced scorecard affect managers’ strategy evaluations مدیریت استراتژی and recommendations?

Investigating the effects of IS strategic leadership on organizational benefits from the perspective of CIO strategic roles.

Aligning marketing strategies throughout the supply chain to enhance performance

ارایه چارچوب مفهومی برای مدیریت استراتژیک دانش مطالعه‌ی موردی پهپادRQ-170

امروزه، شرایط و فضای رقابتی سازمان‌ها بیش از پیش پیچیده شده و مدیریت کارآمد دانش به لبه رقابت تبدیل شده است. از جمله ویژگی‌های مهم این فضا، افزایش تصاعدی و غیر منتظره حجم اطلاعات و مهم‌تر از آن، سرعت و نرخ بالای غیرقابل استفاده شدن یا بعبارتی کوتاه شدن عمر و بی ارزش شدن آن بوده که این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌ها محسوب میگردد. لازمه بقاء و تداوم در چنین فضایی، پاسخ‌گویی و انطباق با شرایط نوین حاکم بوده که با مدیریت دانش صحیح و مناسب، ضمن شناسایی فرصت‌ها، از آنها برای تحصیل سود خود استفاده می‌کنند. یکی از این فرصت‌های فراهم شده، هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی RQ-170 در اختیار است که بواسطه لبه تکنولوژی و فناروی در ابعاد مختلف مدیریت استراتژی می‌تواند حاوی دانش بسیار زیادی برای کشور باشد. هدفاصلیدراینمقاله، که با روش مطالعه کتابخانه‌ای انجام شده و بوده، ارائه چارچوبی برای دانشهواپیمای بدون سرنشین RQ-170 و مدیریتاستراتژیکدانش یادشده در صنعت دفاعی می باشد. هدف اصلی این مقاله،ازمنظرشیوهاجرا،تحقیقبهروشتوصیفیوپیمایشیاست.بدین معناکهروشتحقیقکتابخانهو ابزار گردآوری اطلاعات در آن فیش‌برداری از منابع پایگاه‌های اطلاعاتی شبکه جهانی اینترنت، کتب و مقالات علمی فارسی و لاتین مرتبط با موضوع تحقیق است و بدین ترتیب محورهایبنیادیوزیرساختیسازمانیموثردرمدیریت دانششناساییشده و به ارائه چارچوبی برای دانشهواپیمای بدون سرنشین RQ-170 و مدیریتاستراتژیکدانش یادشده در سازمان صنعت دفاعی اقدام گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual Framework for Strategic Knowledge Management, A Case Study: RQ-170

نویسندگان [English]

  • mehran keshtkar 1
  • Farzad Farahnak 2

Today, the competitive مدیریت استراتژی circumstances and atmosphere in the organizations is more complex than مدیریت استراتژی ever and efficient knowledge management has come to the competition border. Of its important characteristics are the progressive and unexpected increase in the amount of information and, more importantly, the pace of the information becoming obsolete. Accountability and consistency are very necessary to survive in such an atmosphere; so the organizations try to identify the opportunities and make use of them to increase profitability through knowledge management. One of these opportunities is the RQ-170 UAV which technologically contains lots of knowledge for the country. The main aim of this paper is to present a framework for the knowledge obtained from the RQ-170 and the strategic management of that knowledge in مدیریت استراتژی the defense industries. The research is conducted in a descriptive مدیریت استراتژی method. The information is obtained from books, research papers and other related literature in libraries and internet sites. The fundamental and infrastructural basis effective in knowledge management and a framework for the knowledge obtained from the RQ-170 and the strategic management of this knowledge in the defense industrieshas been identified.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا