فارکس ترید در افغانستان

NAV چیست؟

که ارزش افزوده سرمایه گذاریها برابر با ارزش روز سرمایه گذاری منهای بهای تمام NAV چیست؟ شده سرمایه گذاری ها است.

وبلاگ تخصصي حسابداری

الف) در زمینه صندوق های مشاع(یا شرکت های سرمایه گذاری) ؛ خالص ارزش دارایی برابر ارزش کل سرمایه گذاری پورتفوی منهاي بدهی ها می باشد .NAV معمولا به صورت روزانه محاسبه می شود .

ب) در زمینه ارزش گذاري شرکت ؛ خالص ارزش دارایی يعني ارزش اسمی دارایی ها منهاي بدهی ها (حقوق صاحبان سهام) می باشد

NAV معمولا زیر ارزش بازار است ؛ بخاطر اینکه ارزش NAV چیست؟ جاری دارایی های سرمایه گذاری شده بیشتر از ارقامی می باشد که در صورت های مالی به صورت بهای تمام شده تاریخی NAV چیست؟ در محاسبه NAV بکار می روند.

- خالص ارزش دارایی به ازای هر سهم Net Asset Value Per Share(NAVPS)

الف)ارزش هر سهم صندوق مشاع(یا شرکت های سرمایه گذاری شده) توسط تقسیم خالص ارزش دارایی (NAV) سرمایه گذاری شده به تعداد سهام منتشره شده می باشد:

NAV- خالص ارزش دارایی صندوق مشاع (یا شرکت سرمایه گذاری)/ تعداد سهام منتشره شده

ب)شاخص تحلیل بنیادی که برآوردی از ارزش سهام سرمایه گذاری شده را می دهد ؛ بعد از فروش تمامی دارایی ها و پرداخت بدهی ها به ازای هر سهم محاسبه می شود.

1 . NAVPS ارزش یک واحد مجزا از صندوق مشاع (یا یک سهم شرکت سرمایه گذاری) می باشد.

این محاسبه توسط دو عامل زیر ارزش بازار بودن و فشار عرضه و تقاضای بازار NAV چیست؟ تاثیر پذیر می باشد.

مهم است که این دو عامل را هنگام NAV چیست؟ خرید صندوق مشاع (یا شرکت سرمایه گذاری) در نظر بگیریم بخاطر اینکه قیمتی که سرمایه گذار می پردازد بر مبنای این دو عامل می باشد.

2 . NAVPS معمولا زیر ارزش بازار هر سهم است ؛ بخاطر اینکه ارزش جاری دارایی های NAV چیست؟ سرمایه گذاری شده بیشتر از ارقامی می NAV چیست؟ باشد که در صورت های مالی به صورت بهای تمام شده تاریخی در محاسبه NAVPS بکار می روند ؛می باشد

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا